Category : Kur’an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim

Düşünmek Farzdır

Bütün kainatı, bütün mahlȗkatı yaratan Allah (c.c.), insanı yaratırken diğer canlılardan farklı yaratmıştır. Bu farkın en belirgin özellikleri şunlardır. Akıl, irade, hissetme ve ünsiyettir. Yine diğer...