Kur’an-ı Kerim Yarışmalarının Hedefleri

Müslüman, inancını, ibadetini, ahlakını ve insanlar arası ilişkilerini temelde Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (as)‘ın sünnetinden alır. Bundan dolayı da eğitim ve İrşad çalışmalarımızın hareket noktası, hayat rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim ve Resul-i Ekrem Efendimiz (as)’ın sünnetidir.

Kur’an-ı Kerim yarışmaları, “Kur’an’ı tertil ile, düşünerek oku” (Müzzemmil Sûresi, [73:4]) ayeti ve “Kur’an’ı seslerinizle süsleyiniz” (Buhârî, Kitabu’t-Tevhîd, VIII, 214) hadis-i şerifi gereği, Allah’ın kelâmı olan Kur’an-ı Kerim’i hem kulağa hoş gelen bir nağme ile hem de manasını düşünüp anlayarak okumanın ve bir bakıma eğitiminin yapıldığı hayırlı aksiyonlardandır. Bilhassa yukardaki hadis-i şerif, Kur’an-ı Kerim’i güzel ve güzel sesle okumaya teşvik etmektedir. İşte bu ayet ve hadis-i şerifin ifade buyurduğu manalar içinde Asr-ı Saadet döneminden bu zamana Müslümanlar, üstün bir gayretle, farklı makam ve seslerle Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okumaya gayret etmişler ve Kur’an dinleyicilerinin gönüllerini mest etmişlerdir.

Bu güzel mirastan esinlenen İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) yaklaşık çeyrek asırdır, “Avrupa Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması” düzenlemekte ve Kur’an’ın ilahî mesajını, güzel okuma sanatını da vesile kılarak hoş bir sadâ ile insanlara sunmak istemektedir. Amaç, sözlerin en üstünü ve en güzeli olan Kur’an-ı Kerim’i mânâ ve musikî boyutu itibariyle de en güzel bir şekilde topluma sunabilmektir.

Kur’an-ı Kerim yarışmalarının hedeflerinden biri Kur’an’la oluşan ya da oluşturulmak istenen İslam kimliğine vurgu yapmaktır. Yarışmanın bir diğer hedefi ise Avrupa çapında yapılan bu hayırlı faaliyetin, Müslümanları topyekûn bir araya getirerek, onların hayırda yarışmalarına zemin hazırlamak ve Kur’an’la daha yakından haşır ve neşir olmalarına; bilhassa gençler için, Kur’an okumayı bir cazibe merkezi haline getirerek, onları tatlı bir meşgaleye yönlendirmektir. Böylece de onların Kur’an hizmetkârlığında birer aktif insan haline gelmelerini sağlamaktır. Nitekim Yüce Kur’an, “ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar” (Sad Sûresi, [38:29]) ve “… müttakiler için bir yol göstericidir” (Bakara Sûresi, [2:2]) buyurmakta ve insanları tefekküre çağırmakta ve Kur’an’ı rehber edinme gereğine vurgu yapmaktadır.