Kur'an-ı Kerim

“İyilik Yolu; Mutluluk Yoludur”

Kur’an, kadın olsun, erkek olsun her kim güzel işler yaparsa karşılığında hem dünyada hem de ahirette mutluluğun yakalanacağını öğütler: “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.” (Nahl suresi, 16:97)

İnsan daima mutlu olmayı hedefler ve mutlu olmak için de çaba sarfeder. Ancak insanların mutluluk algıları da değişiktir. Kimine göre mutluluk dünya zenginliği veya dünyada istediğini engelsiz yaşayabilme arzusudur. İslam’a göre mutluluk ise, sadece dünyanın değil, sonsuz ahiret hayatının güzelliklerine kavuşmaktır. Bunun için de yukarıdaki ayette “mümin” ifadesi yer almıştır ki, bu şekilde gerçek mutluluğa ancak iman ile kavuşulabileceği ifade edilmiştir.

Sâlih amel kavramını ise şöyle anlamak lazımdır.

  1. Yapılan işin meşru olması: Yani dinimiz tarafından yapılması yasaklanmış olan hiçbir iş sâlih amel olamaz.
  2. İşin yapılması: Kim hangi işi yapıyorsa o işi en iyi şekilde yapmak için çalışmalıdır. İşte o zaman yapılan işler insanın mutluluğuna vesile olur.

Kulun arzu ettiği her şeyin sahibi Allah’tır. İsteyen ondan isteyecek, o da dilediğine, dilediği kadar verecektir. İstemenin usulünü ise, bize yine Rabbimiz öğretmektedir: “Onlardan, ‘Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru!’ diyenler de vardır.” (Bakara suresi, 2:201)

Dünyada bir insanın sahip olabileceği güzellikler:

  1. Her şeyin gerçek sahibi, yaratan, yaşatan, öldüren, rızık veren ve tüm ihtiyaçlarını karşılayan Rabbini doğru şekilde tanıyıp ona inanmak.
  2. Gerçekleri bilmek ve bilinçli bir yaşam sürdürmek için bilgi sahibi olmak.
  3. Helal rızık kazanma vesilesi olan meşru ve güzel bir işte çalışmak.
  4. Mutluluğunu ve sevgisini paylaşabileceği, huzuruna sebep olacak bir ailenin olması.
  5. Birlikte ibadet edip sosyal faaliyetleri yapabileceği bir topluluk veya bir cemaat içinde bulunup dostlarının olması.

Ahiretin güzelliği ise, cennetin tarafına ayrılıp melekler tarafından selamla karşılanan mutlu insanlardan olmaktır. Bunu için de iki şeyi mutlaka yapmak lazımdır.

  1. Kadın ya da erkek hayırlı ameller yapmak.
  2. Hayattayken ahirete yatırım yapmak.

Bir hastaya vardın ise,
Bir içim su verdin ise,
Yarın anda sana gele,
Hak şarabın içmiş gibi.

Bir miskini gördün ise,
Bir eskice verdin ise,
Yarın anda karşı gele,
Hulle donun biçmiş gibi.

(Yunus Emre)

Related posts

Düşünmek Farzdır

31. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması Sonuçlandı

IGMG hafızlık Kurumları müdürleri Toplandı