2019 Yılı Jüri Üyeleri

Gürsel Turhan

Dr. Mustafa DUMAN

Bünyamin TOPÇUOĞLU

Ferruh MUŞTUER

Metin ÇAKAR